Ledningslokalisering Lokalisering av rör, vatten- och avloppsledningar i mark


Vi på Allmänna Rörjouren hjälper dig gärna med ledningslokalisering lokalisering av nergrävda rör, vatten- och avloppsledningar samt el ledningar. Beroende på vilken typ av rör eller ledning som ska lokaliseras så används olika metoder. Läs mer om det längre ned i texten.

När du har behov av hjälp med ledningssökning eller om du har frågor. Då kan du kontakta Allmänna Rörjouren på 08-55803553 (jour dygnet runt) eller ta kontakt via formuläret nedan. Utöver lokaliseringsarbeten, så utför vi även alla typer av rörmokeri och VVS-jobb.

Om inte kommunens ledningsanvisning eller ledningskollen fungerar så har vi alternativ som heter ledningslokalisering.

Ledningslokalisering Lokalisering av ledning avlopp vatten och El ledning.

Ledningslokalisering lokalisering hur det går till.

Det händer ofta att gamla ledningar saknar dokumentation. Man kanske vänder sig till kommunen för att få lednings anvisning. Eller så loggar man in på Ledningskollen för hjälp. Det är dock inte alltid detta hjälper. Då vissa ledningar ej finns registrerade sen tidigare. Och där kan vi vara en viktig kompletterande kraft att hitta ledningen i mark eller på annat ställe.

När du har problem med att hitta din ledning nere i mark. Då kan vi hjälpa dig med att hitta vatten-, avlopp– eller elledningen, för att förenkla vid grävning. Exempel på där man kan ha behov av ledningslokalisering, är när man till exempel ska bygga till ett Attefallshus. Och då vill veta var avloppet ligger i mark, som man ska koppla på sig på. Ett annat exempel är om man ska borra i en betongplatta. Och vill undvika att träffa ledningar med borren. Så kan vi ta fram var ledningarna går i betongplattan eller trossbotten.

När vi söker efter rör jobbar vi med följande rör:

  • Metallrör (Galv, koppar,stål, gjutjärn, segjärn mm)
  • Betong & Plaströr (PEM, PEL PEH,PVC, PP, mm)
  • Elkabel  El ledning
  • Annan ledning med metallisk ledare

Ledningslokalisering rör och ledning av metall

För att ledningslokalisera ledningar. De rör och ledningar som är av metall kan spåras genom att koppla på en sändare som förutsättning för att lokalisera ledning. Antingen gör man anslutningen direkt till ledningen, vilket ger en bättre signal, eller indirekt. Magnetfältet som man skapar runt ledningen spåras sedan av mottagare ovan mark.

Metallrör är leder ström. Och om man leder elektrisk ström i röret/ledningen så bildas ett magnetfält runt röret/ledningen som man sedan kan söka utrustning för att söka efter signalen.

Ledningslokalisering med sond – för icke-metalliska rör

Likt metoden ovan kan även icke-metalliska rör spåras med hjälp av sändare och mottagare. Skillnaden är att signalen går genom en sond som skickats genom röret. Betong- och plaströr leder inte ström, och därför kan inte traditionell kabel- och ledningssökare användas. Beroende på vilken typ av material det är i röret/ledningen så använder man olika metoder. Ledningslokalisering  av ledningen sker med en sändarenhet som skickar en signal längs ledningen vilken mottagarenheten registrerar. Nedan kan du se en film från vårt systerföretag i Bangkok som visar hur det görs.

Med mottagarens sökantenn fångar man upp det utsända signalfältet, när detta lokaliserats söker man efter signalen där ledaren befinner sig.

Inom ledningssökning finns det två metoder. Dom 2 metoderna är Konduktiv eller Induktiv metod.

Söka efter el ledning

induktiv Klampa som används för att hitta el ledning.

Induktiv klampa

Vi kan Vid ledningslokalisering även söka efter el ledningar.  Då man söker efter en el ledning, så  använder vi en klampa som man lägger runt ledningen. Klampan avger en unik induktiv signal. Som skiljer sig från elledningens 50 hertz strålning. Vilket gör att vi kan särskilja el ledningen från andra el ledningar. Och se var elledningen tar vägen någonstans. Detta gör det säkert att söka efter en elkabel. Då man på det sättet inte behöver stänga av elen till kabeln för att få fram signal som vi kan söka efter. Man kan i och för sig söka efter en ellednings 50 hertz signal. Om man vill hitta elledningar. Dettaförutsätter dock att elen på ledningen är påslagen. Med induktiv signal så kan man även hitta ledningar som saknar el.

Konduktiv metod (Direkt metod)

Direkt koppling (i kontakt) med sökt ledning.

Betong- och plaströr
Med stålvajer eller liknande, kan man hitta icke metalliska rör, betong plast,etc. Man skjuter in metallvajer/el ledning eller dyl i den sträcka som söks, Och ansluter sändaren med en klämma till metallen Varav man därefter drar ut en jordlina i marken via anslutning av en aktiv sändare som man sen kan använda vid lokalisering av metall.

Man kan då även utföra sond lokalisering med våran avloppskamera.

Sökningen går till på så sätt, att man skjuter in kameran i avloppet. Varav man sen kan söka efter kamerahuvudet direkt i röret. Var det är positionerat visas då i sökutrustningen.

Induktiv metod

Sändaren ställs på marken ovanför ledningen där man vet att den befinner sig, vid t.ex. en ventil. Dock är denna metod inte lika effektiv som konduktiv metod.

Denna metod är den enklaste och kanske snabbaste men ger inte alltid en bra möjlighet att hitta den eftersökta ledningssträckan. Detta p.g.a. att många andra ledningar finns under markytan och i närheten av vattenledningen t.ex. teleledningar elkablar.

Denna sökmetod sker med en hög signalfrekvens som lätt kan ”hoppa” över till en bättre elektrisk ledare som kan finns i närheten av den sökta ledningen

Om vi söker efter elledningar så lägger vi på en signalklämma som ger den elledningen en unik frekvens signal som vi söker på.

Ring oss på Allmänna Rörjouren eller kontakta oss via formuläret nedan!

Vi utför alla typer av rörmokeri, VVS-jobb samt har vi jour dygnet runt. Vårt telefonnummer: 08-55803553 samt fax: 08 558 03 552.