Service och jour av värmepumpar

Vi sysslar med bl,a värmepanna varmvattenberedare värmepump byten/installationer värmeservice, Vi arbetar med märken som
CTC Nibe IVT Thermia och Autotherm samt övriga förekommande märken på marknaden men företrädesvis CTC då vi är CTC Partner

Bergvärmepump

En bergvermepump fungerar så att den hämtar upp värmen från berget.
Man fär borra ca 150m (beroende på storlek beräknas detta vid installation).
Sedan sänks det ner kollektorslang som man fyller med kylvätska som sedan cirkulerar runt till kompressorn och hämtar upp värmen från berget.
För installation måste man inhämta tillstånd från sin kommun. Vilket kan variera i handläggningstid beroende på vilken kommun man bor i.

Luft/vatten värmepump

Denna typ av lösning bygger på att man tar värmen ifrån uteluften.
Man ställer aggregatet på utsidan av huset vid vald placering (O.B.S ej inne i fööråd eller inneslutet utrymme).
Man drar vattenrör och sammankoppar den med pannan. Företrädesvis en panna som är förberedd för att dockas med en luft vatten värmepump.
Passar dom ihop så att pannan kan styra värmepumpen. Så kan man uppnå så kallad flytande kondensering. Vilket optimerar användningen av värmepumpen samt att man kan få pannan till högre temp än 48 grader som är maxtemp för produktion av värme av dom flesta värmepumpar.
I annat fall kan man sätta pumpen med en separat styrenhet för att använda den med fast kondensering (värmepumpens start styrs av returtempen)
En Luft/vatten värmepump är mycket effektiv och man behöver ej söka tillstånd för montering av denna.

Luft/vatten värmepump som även klarar kyla

Vi vet att det finns fabrikanter som även lovar att man kan köra en luft/vatten värmepump som kylaggregat på sommaren.
Teroetiskt sett så är det funkionellt.
Det man måste tänka på är att man måste sätta in fläktradiatorer samt dra separata kylrör för ändamålet.
Den extra kostnad detta ger är knappast försvarbar i förhållande till en Luft/Luft värmepump.
Därav rekomenderar vi en vanlig luft vatten i kombination med en luft/luft värmepump istället om man vill ha AC på sommaren.

Luft/Luft värmepump

En så kallad Luft/Luft värmepump monteras utan sammankoppling till ett vattenburet system. Utan är fristående.
Denna lösning är optimal om man t.e.x har direktverkande värmesystem med elradiatorer. Dock bör man ha relativt öppna ytor i huset för att den ska fungera bra. Med denna kan man oftast vända den på sommaren och använda som AC.
Vi installerar ej denna typ av värmepumpar

Vårat telefonnummer är 08-558 03 553
fax: 08 558 03 552