Rotavdrag

För att ROT avdrag ska kunna göras behövs uppgifter samt intygande från dig som kund att du har rätt till detta avdrag hos skatteverket. Vi har därav skapat ett webbformulär där du fyller i alla uppgifter och sen skriver under det med Bankid.

Ansökan förutsätter att du har beställt jobb. Eller fått jobb utfört Av Allmänna Rörjouren. Men ej betalt fakturan ännu.

Är fakturan redan betald. Så medges ej rotavdrag. Och ni behöver ej fylla i formuläret.

OBSERVERA ATT ROTAVDRAG KAN EJ KOMBINERAS MED EN ANSÖKAN TILL DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG ENLIGT SKATTEVERKETS REGLER. DU MÅSTE BESTÄMMA DIG I FÖRVÄG OM DU VILL HA ROTAVDRAG ELLER ANSÖKA OM FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING. ANSÖKER DU OM ROTAVDRAG. OCH SEN ÄNDRAR DIG TILL FÖRSÄKRING. ÄR DET FÖRSENT OM VI REDAN ANSÖKT ELLER FÅTT BETALT AV SKATTEVERKET!

Gå till formulär här