Rotavdrag

För att ROT avdrag ska kunna göras behövs uppgifter samt intygande från dig som kund att du har rätt till detta avdrag hos skatteverket.

Genom underskrift av detta dokument godkänner du att Allmänna Rörjouren utifall skatteverket ej skulle medge avdraget av någon anledning att  vi kräver dig på beloppet + en administrativ avgift på 695 kronor för vårat extra arbete.

Du intygar genom underskrift av detta dokument att du är ägare till fastigheten/lägenheten som avdraget avser.

Ifall någon uppgift som skatteverket kräver saknas vid underskrift av detta dokument ges ej något ROT avdrag enligt fakturamodellen.

Typ av arbete som avdraget avser:

Personnummer:

Namn och adress:

Fastighets/lägenhetsbeteckning/orgnr förening:

Datum:

Underskrift :

 

OBS! Ladda ner blanketten här!