Installation och service av golvvärme


Uponor Golvärme

LK Golvärme

Vi servar och installerar golvvärme

Om du har eller funderar på att installera golvvärme så kan vi hjälpa dig. Ring 08-55803553

Det finns 2 typer av golvvärme: elektrisk samt vattenburen golvvärme.

Elektrisk golvvärme

Den elektriska installerar man om det inte är möjligt att dra fram vattenburen golvvärme. Då elektrisk golvvärme inte är lika kostnadseffektiv att driva som vattenburen golvvärme. Man lägger ut den i slingor på golvet och fäster den med klämmor eller smältlim från exempelvis en limpistol. Det är viktigt att isoleringen under golvvärmen är fullgod för att värmen ska strömma uppåt vid drift.

Den elektriska golvvärmen styrs vanligen med en termostat som sitter på väggen. Garantitider ligger mellan 15-25 år. Det går att lägga trä- samt laminatgolv över elektrisk golvvärme men det ger inte samma värme som vid klinker samt att du måste ta reda på om ditt valda trä- eller laminatgolv klarar golvvärme. Annars förstörs golvet och vrider sig. Ska du lägga klinker behöver du flytspackla första, minst 15 mm flytspackel över slingorna. Det är lite lägg att göra själv samt att du behöver en elektriker som lägger slingorna och kopplar in termostaten. Därför är det bättre att kontakta professionella med behörighet. Kontakta oss för rådgivning och att beställa en offert!

Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme utgår ifrån det vanliga systemet.

  • Golvvärmerör dim. 16 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 90 m, vilket motsvarar 15 – 20 m2
  • Golvvärmerör dim. 12 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 70 m, vilket motsvarar ca 10 m2

Så fort det rör sig om ett våtrum ska tätskikt anordnas, vi samarbetar med behöriga hantverkare som kan installera tätskikt samt lägga golvvärme korrekt och med garanti på arbete.

Så fort golvvärmerören inte ska installeras i betong eller flytspackel ska man använda golvvärmeplåt. Golvvärmeplåten är en avgörande del av konstruktionen som leder värmen från röret till övergolvet.

Beakta alltid risk för sönderfrysning av rören. Om det finns risk för frysning ska glykolblandat vatten användas.

Det går att värma hela huset med endast golvvärme som värmekälla. Om man endast har golvvärme i huset så kan den styras direkt ifrån pannan. Det brukar ge en låg värmeförbrukning och sänka uppvärmningskostnader. Det är dock inget åtagande som rekommenderas om inte huset ska renoveras eller om du bygger nytt.

Om man däremot har vanliga radiatorer i huset i kombination med golvvärme så krävs en shunt som sänker temperaturen på vattnet som går ut i golvvärmeslingorna. Detta för att man ej ska bränna fötterna eller att värmen blir onödigt varmt. Samt att det även kan ge en förbättrad värmefaktor upptill 30%. En radiator har mindre yta kräver högre temperatur för att värma ett rum.

Styrning av en vattenburen golvvärmeslinga sker antingen manuellt från fördelaren som sitter centralt där golvvärmerören matas ut. Alternativt kan man ha en rumstermostat (rumsgivare). Den fungerar så att den antingen via kabel eller trådlöst kommunicerar med en enhet som styr ventilen som sitter där rören matar ut till slingorna/slingan, och därmed håller en lagom temperatur utifrån.

Vattenburen golvvärme kan vara känsliga

Vattenburna golvvärmeslingor är känsliga för störningar. Om man tappar ur sitt värmesystem eller om det på något annat sätt kommer in luft i värmesystemet så kan detta orsaka att det blir luft i golvvärmeslingan. Blir luft i ett värmesystem så påverkar detta funktionen, man kan få cirkulationsstörningar som gör att golvvärmen inte blir varm. Vi rekommenderar således automatiska luftklockor på golvvärmefördelarna för att minska risken för detta.

Andra saker som kan påverka funktionen är om värmesystemet till exempel har mycket smuts och klägg i sitt värmesystem som kan påverka möjligheten för vattnet att cirkulera.

Ventil eller styrning till ventil är även det vanligt förekommande orsak till att ett golvvärme system slutar att fungera.

Ring oss vid problem eller nyinstallation!

Har du problem eller funderar på något annat angående golvvärme? Vi står redo att hjälpa dig med detta. Vi finns tillhands dag som natt, dygnets alla timmar, 365 dagar om året. Om du är ”normalt” händig så kan du själv utföra en hel del av momenten i golvvärmeinstallationen, dock bör inkoppling mot befintligt värmesystem utföras av fackman.

All elektrisk installation (inkoppling av cirkulationspump, rumsreglering etc.) ska utföras av behörig elektriker.

Du kan gärna ringa oss om det är något mer du undrar eller om du vill göra en beställning. Vårt telefonnummer: 08 558 03 553 samt faxnummer: 08 558 03 552