Serviceavtal för värmepumpar

Vi utför service av din värmepump eller panna/.

Med fördel kan man utföra detta för att hålla driftskostnaderna nere. Samt förlänga livslängden på anläggningen

Kostnad för detta inom en radie från stockholm av 30 km
Avtalskund 1: 3500Kr per besök, 1 besök per år som schemaläggs av oss avtal löper på 3 år i taget.

Avtalskund 2: 3700Kr per besök, 1 besök per år som schemaläggs av kund själv avtal löper på 2 år i taget.

Icke avtalskund enligt gällande prislista

Följande typ av värmepumpar Värmeanläggningar omfattas.
Luft Vatten
Bergvärme
Frånluftsvärmepump
Värmeanläggning i övrigt beställes separat enligt gällande prislista.

Följande punkter ingår i en service.

1: Kontroll vätskenivå i expansionskärl för köldbärarsystem
2: Kontroll statiskt tryck i värmebärarsystem, expansionskärl
3: Rengöring smutsfilter i värmebärare, köldbärare
4: Avläsning värme- & varmvatteninställningar, optimera vid behov
5: Genomgång med kund om värmekomfort, behov öka/minska
6: Avläsning och kontroll kompressor, eltillskott
7: Luftning av ledningar och varmvattenberedare.
8: Kontroll av växel-/shuntventil.
9: Kontroll synglas betr. Köldmedienivå.
10: Kontroll och ev. justering av cirkulationspumpar (P1-P3)
11: Kontroll av ev. läckage kring kompressor, köldbärarpump och kylkrets
12: Kontroll så att inte kondensläcka finns på köldbärarkrets
13: Kontroll så inga missljud råder i värmepumpen
14: Kontroll av funktion av säkerhetsventil
I övrigt tittar vi igenom din anläggnings kondition. Och behövs ytterligare åtgärder kontaktar vi dig så du kan bestämma själv om detta ska åtgärdas till en extra kostnad.