Rörmokare VVS Varmvattenberedare jour Vanliga frågor Allmänna Rörjouren


Utför ni bara jourjobb eller gör ni även “vanliga” jobb?
Kommer jag att bli debiterad extra för att ni är jour?
Det sprutar vatten! Vad gör jag?
Det bubblar i mitt avlopp?
När jag luftade mitt element åkte piggen ur och försvann.
Hur snabbt kan ni vara på plats?
Min värmepump larmar och vill inte starta?
Jag har septitank och har stopp i avlopp?
Det bubblar i mina element?
Mina element Är kalla. det Är kallt i huset?
Min panna är gammal hur länge håller den?
Det droppar/fuktar läcker från min varmvattenberedare?
Jag har inget tryck i min panna?
Jag funderar på att installera mitt kök själv?
Hur fungerar det med ROT avdraget?
Jag har köpt egen blandare, kan ni installera den åt mig.

Utför ni bara jourjobb eller gör ni även “vanliga” jobb?

Vi utför alla förekommande jobb på ordinare arbetstid av rörmokare måndag till fredag.
Vi har Rörmokare samt egen spolbil som jobbar med VVS och avloppstopp Dag och natt

Back to Top

Kommer jag att bli debiterad extra för att ni skickar ut en rörmokare på jourtid?

Under ordinarie arbetstid 07.00-16.00 Måndag till torsdag fredag 07.00-14.00 utför vi VVS jobb enligt dagprislistan. Under övrig tid skickar vi ut rörmokare enligt prislistan för jour.

Back to Top

Det sprutar vatten! Vad gör jag?

Först måste du hitta din huvudkran. Om du bor i eget hus så letar du efter vattenmätaren. Stäng gärna kranen som sitter efter vattenmätaren. Vattenmätaren sitter ofta belägen i källare eller garage vid ytterväggen mot gatan. i vassa fall på annan plats Om man inte vet hur vattenmätaren ser ut kan man leta efter en klocka med kranar på varsin sida. Om du har eget vatten så st?ng av strömbrytaren till pumpen och öppna en kran för att sänka trycket i hydrofor/hydropress. Om du bor i flerfamiljshus så kontakta någon ansvarig i huset som vanligtvis vet var avstägningen är belägen. Kontakta sedan oss så skickar vi en rörmokare så ni kan få på vattnet igen.

Back to Top

Det bubblar i mitt avlopp?

Om det är så att du bor i flerfamiljshus kan detta vara begynnelse till akut stamstopp. Om man får stamstopp kan detta i värsta fall yttra sig på så sätt att man får upp grannens avloppsvatten i den egna lägenheten och få vattenskada för mycket dyra belopp. Kontakta genast ansvarig i huset för preventiv åtgärd av detta. Vi utför stamrensningar/stamspolningar. Bor man i villa/radhus så har man begynnande stopp i avlopp och bör åtgärda detta omedelbart. Ring och konsultera oss, eller så kan vi skicka en rörmokare som stamrensar/stamspolar.
Det kan även vara bra ur service teknisk synvinkel att låta högtryckspola avloppen emellanåt så att man slipper stopp. D¨å detta syftar till att spola bort beläggningar i rören med högt tryck.

Back to Top

När jag luftade mitt element åkte piggen ur och försvann.

Ta en byertspenna och slå in i hålet, för att stoppa det akuta läckaget. Ring sedan oss så kommer en rörmokare och åtgärdar problemet åt dig. Du kan INTE vänta till dagen efter att ringa oss då blyertspennan endast ?r temporär åtgärd och riskerar att släppa.

Back to Top

Hur snabbt kan ni vara på plats?

Det beror helt och hållet på våran arbetsbelastning av våra rörmokare för stunden. I akuta ärenden så är våran ambition att ha en rörmokare på plats så snart som det är möjligt efter förutsättningarna.

Back to Top

Min värmepump larmar vill inte starta?

Ibland kan det vara så enkelt som att bara starta om värmepumpen eller återställa larmet.
Går inte detta så titta i den medföljande manualen för att se vilka åtgärder du kan göra själv.
I övrigt kontakta oss för att vi ska kunna hjälpa dig med en åtgärd.
På Jourtid gör vi inga omfattande serviceåtgärder. Utan koncentrerar oss i första hand på att du ska få värme.
Då man kan åtgärda många saker bättre och mera prisvärt på dagtid.

Back to Top

Jag har septitank och har stopp i avlopp?

Kontrollera noga att septitanken ärr tom. Detta för att det kan orsaka onödiga kostnader ifall en rörmokare åker ut och konstaterar detta och måste ringa dit en sugbil för att tömma den.

Back to Top

Det bubblar i mina element?

Du har troligen luft i ditt värmesystem. Du måste lufta dina element. Om du är osäker på hur du gör , så kontakta oss så hjälper vi dig, och om du vill så kan vi skicka ut en rörmokare som hjälper dig med detta.

Back to Top

Mina element är kalla. det är kallt i huset?

Detta kan orsakas av olika orsaker. Vi måste få dit en rörmokare för att felsöka problemet.

Back to Top

Min panna är gammal hur länge håller den?

Det är i praktiken en omöjlig fråga att besvara. Att tänka på är att ju kallare det är ute ju hårdare jobbar pannan. Och det är inget otänkbart scenario att pannan börjar läcka och går i pension på nyårsafton eller liknande. Därav kan det vara fördelaktigt att planera byte i tid under ordnade förhållanden. Ring oss så lämnar vi offert. Våra rörmokare brukar kunna utföra bytet relativt snabbt.

Back to Top

Det droppar/fuktar läcker från min varmvattenberedare?

Det kan vara som så att din varmvattenberedare har gått hål. Ring oss snarast, så skickar vi en rörmokare, för att du inte ska få värre läckage med vattenskada som följd.
Du kan klicka och läsa mer om Varmvattenberedare här

Back to Top

Jag har inget tryck i min panna?

Stäng av elen till panna och pump för att inte orsaka skada på dessa. Kontakta oss för felsökning av problemet,så skickar vi en rörmokare.

Back to Top

Jag funderar på att installera mitt kök själv?

Detta är något vi inte rekomenderar! Då VVS kan orsaka mycket skador till stora kostnader om man ej vet vad man håller på med och är utbildad rörmokare. Dels för att vi har mångårig erfarenhet hur detta ska göras på ett proffesionellt sätt. Sedan för att du drastiskt minskar risken för ett läckage med medföljande vattenskada om du anlitar ett proffs. När vi arbetar täcks vi av en ansvarsförsäkring om skadan skulle vara framme mot all förmodan när vi installerar. Vi har många gånger varit ute hos kunder som bestämt sig för att spara några kronor och göra jobbet själv. I många av dessa fall så har läckage orsakat vattenskada som försenat installationen med många veckor och man har fått gåra om jobbet till dyrare kostnad än om vi skulle gjort jobbet från början av en proffesionell rörmokare.

Back to Top

Jag har köpt egen blandare, kan ni installera den åt mig.

Vi installerar din blandare. Däremot om blandaren inte uppfyller våra kvalitetsnormer eller vi inte kan veta vilken kvalitet blandaren har(exempelvis blandare av okänt märke inköpt på varuhus). så skriver vi ett avrådande. Detta innebär i korta drag att vi avråder skriftligen från installation av din blandare. Installationen sker på kundens bevåg och vi frånsäger oss skriftligen garantier för blandaren som åligger oss enligt konsumenttjänstlagen vid installationer. Vi tar även 100 kr mer per timme då vi inte säljer materialet själva. Vi rekommenderar att ringa och diskutera med oss innan du inhandlar eget material. Ofta kan det vara designmässiga skäl till att du som kund väljer att inhandla din blandare. Men då vi vill vara professionella så vill vi gärna se till att vi inte medverkar till att rörmokaren installera utrustning med undermånlig kvalitet som kan i värsta fall orsakar skada på kundens egendom.

Back to Top

Hur fungerar det nya ROT avdraget?

Det nya ROT avdraget innebär i korthet att du har möjlighet att få avdrag för hälften av arbetskostnaden direkt på fakturan (från 2016-01-01 30% av arbetsakostnaden) som utförts av rörmokare. För att vi ska kunna genomföra detta MÅSTE du fylla i en blankett när montören är på plats hos dig. Du godkänner genom att skriva under blanketten att betala hela kostnaden utifall skatteverket avslår ansökan. Det tillkommer även en administrativ avgift ifall det blir avslag på ansökan. Det är även så att endast installationer godkännes av skatteverket. T.ex reparation av blandare medger EJ rotavdrag, medans byte av blandare medger ROT avdrag. Service av panna medger EJ ROT avdrag. Byte av panna medger ROT avdrag o.s.v.
Skatteverkets sida med exempel på ROT avdrag.

 

Ladda hem rotavdragsblankett

Back to Top