Rörmokare VVS Varmvattenberedare jour Vanliga frågor Allmänna Rörjouren


Utför ni bara jourjobb eller gör ni även ”vanliga” jobb?
Kommer jag att bli debiterad extra för att ni är jour?
Det sprutar vatten! Vad gör jag?
Varför bubblar det i mitt avlopp?
När jag luftade mitt element åkte piggen ur och försvann. Vad gör jag?
Hur snabbt kan ni vara på plats?
Min värmepump larmar och vill inte starta. Vad gör jag?
Jag har septiktank och har stopp i avlopp. Vad gör jag?
Varför bubblar det i mina element?
Vad gör jag om mina element är kalla?
Min panna är gammal, hur länge håller den?
Vad gör jag om det droppar/fukt läcker från min varmvattenberedare?
Vad gör jag om jag inte har något tryck i min panna?
Kan jag installera mitt kök själv?
Hur fungerar det med ROT avdraget?
Jag har köpt egen blandare, kan ni installera den åt mig?

Utför ni bara jourjobb eller gör ni även ”vanliga” jobb?

Vi utför alla förekommande jobb på ordinarie arbetstid, måndag till fredag. Jobbet utförs av en rörmokare. Vi har rörmokare samt egen spolbil som jobbar med VVS och avloppstopp, dag och natt. Om du får problem med dina rör eller VVS-installationer kan du ringa oss när som helst!

Till toppen av sidan

Kommer jag att bli debiterad extra för att ni skickar ut en rörmokare på jourtid?

Under ordinarie arbetstider utför vi VVS jobb enligt dagprislistan. Övrig tid skickar vi ut rörmokare enligt prislistan för jour.

Ordinarie arbetstid:
Måndag till torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-14.00

Till toppen av sidan

Det sprutar vatten! Vad gör jag?

Först måste du hitta din huvudkran. Om du bor i ett eget hus letar du efter vattenmätaren. Stäng gärna kranen som sitter efter vattenmätaren i samma veva. Vattenmätaren sitter ofta belägen i källare eller garage vid ytterväggen mot gatan.

Om du inte vet hur vattenmätaren ser ut kan man leta efter en klocka med kranar på varsin sida. Om du har eget vatten så stäng av strömbrytaren till pumpen och öppna en kran för att sänka trycket i hydrofor/hydropress.

Om du bor i flerfamiljshus så kontakta någon ansvarig i huset som vanligtvis vet var avstängningen är belägen. Kontakta sedan oss så skickar vi en rörmokare som kan felsöka problemet, reparera direkt på plats eller beställa nödvändiga delar och slutligen sätta på vattnet igen.

Till toppen av sidan

Varför bubblar det i mitt avlopp?

Om det är så att du bor i flerfamiljshus kan detta vara begynnelse till akut stamstopp. Om man får stamstopp kan detta i värsta fall yttra sig på så sätt att man får upp grannens avloppsvatten i den egna lägenheten och få vattenskador som är dyra att åtgärda. Kontakta genast ansvarig i huset för preventiv åtgärd av detta. Vi utför stamrensningar/stamspolningar.

Bor du i villa/radhus så har du begynnande stopp i avlopp och bör åtgärda detta omedelbart. Ring och konsultera oss, eller så kan vi skicka en rörmokare som stamrensar/stamspolar.

Det kan även vara bra ur serviceteknisk synvinkel att låta högtrycksspola avloppen emellanåt så att du slipper stopp. Att högtrycksspola innebär att vi tar bort beläggningar i rören med högt tryck.

Till toppen av sidan

När jag luftade mitt element åkte piggen ur och försvann. Vad gör jag?

Ta en blyertspenna och slå in i hålet för att stoppa det akuta läckaget. Ring sedan oss så kommer en rörmokare och åtgärdar problemet åt dig. Du kan INTE vänta till dagen efter att ringa oss då blyertspennan endast är en temporär åtgärd och riskerar att släppa.

Till toppen av sidan

Hur snabbt kan ni vara på plats?

Det beror helt och hållet på arbetsbelastningen på av våra rörmokare för stunden. I akuta ärenden så är vår ambition att ha en rörmokare på plats så snart som det är möjligt efter förutsättningarna.

Till toppen av sidan

Min värmepump larmar och vill inte starta. Vad gör jag?

Ibland kan det vara så enkelt som att bara starta om värmepumpen eller återställa larmet.
Går inte detta, titta i den medföljande manualen för att se vilka åtgärder du kan göra själv. Det brukar finnas felsökningstabeller i manualen där du kan läsa mer om ditt problem.

I övrigt kontakta oss för att vi ska kunna hjälpa dig. På Jourtid gör vi inga omfattande serviceåtgärder utan koncentrerar oss i första hand på att du ska få värme.
Vi kan åtgärda många saker bättre och mera prisvärt på dagtid men har flera temporära lösningar vi kan använda oss av för att du ska få värme under jourtid.

Till toppen av sidan

Jag har septiktank och har stopp i avlopp. Vad gör jag?

Kontrollera noga att septiktanken är tom. Detta för att det kan orsaka onödiga kostnader ifall en rörmokare åker ut och konstaterar detta och måste ringa dit en sugbil för att tömma den. Berätta för rörmokaren vilka förutsättningar ni har just nu, om ni behöver en sugbil eller inte.

Till toppen av sidan

Varför bubblar det i mina element?

Du har troligen luft i värmesystemet. Du måste lufta dina element. Om du är osäker på hur du gör, så kontakta oss så hjälper vi dig, och om du vill så kan vi skicka ut en rörmokare som hjälper dig med detta.

Till toppen av sidan

Vad gör jag om mina element är kalla?

Detta kan orsakas av olika orsaker. Vi måste skicka en rörmokare för att felsöka problemet. Vi har jour dygnet runt, ni kan ringa oss när som helst.

Till toppen av sidan

Min panna är gammal, hur länge håller den?

Det är i praktiken en omöjlig fråga att besvara. Att tänka på är att ju kallare det är ute ju hårdare jobbar pannan. Och det är inget otänkbart scenario att pannan börjar läcka och går i pension på nyårsafton eller liknande. Därav kan det vara fördelaktigt att planera byte under ordnade förhållanden. Ring oss så lämnar vi offert. Våra rörmokare brukar kunna utföra bytet relativt snabbt.

Till toppen av sidan

Vad gör jag om det droppar/fukt läcker från min varmvattenberedare?

Det kan vara som så att det har gått hål på din varmvattenberedare. Ring oss snarast, så skickar vi en rörmokare. Det är viktigt att ta itu med läckaget så snabbt så möjligt för att du inte ska få värre vattenskador som följd.

Du kan klicka och läsa mer om varmvattenberedare här.

Till toppen av sidan

Vad gör jag om jag inte har något tryck i min panna?

Stäng av elen till panna och pump för att inte orsaka skada på dessa. Kontakta oss för felsökning av problemet, vi kan skicka ut rörmokare dygnet runt.

Till toppen av sidan

Kan jag installera mitt kök själv?

Detta är något vi inte rekommenderar! Då VVS kan orsaka mycket skador till stora kostnader om man inte vet vad man håller på med och inte är utbildad rörmokare. Vi har mångårig erfarenhet hur detta ska göras på ett professionellt sätt. Du minskar också risken för ett läckage med medföljande vattenskada om du anlitar ett proffs.

När vi arbetar täcks vi av en ansvarsförsäkring om, mot all förmodan, skadan skulle vara framme när/efter installationen. Vi har många gånger varit ute hos kunder som bestämt sig för att spara några kronor och göra jobbet själv. I många fall har läckage orsakat vattenskador som försenat installationen med många veckor och man har fått göra om jobbet till dyrare kostnad än om vi skulle gjort jobbet från början med en professionell rörmokare.

Till toppen av sidan

Jag har köpt egen blandare, kan ni installera den åt mig?

Vi kan absolut installera din blandare! Men, om blandaren inte uppfyller våra kvalitetsnormer eller vi inte vet vilken kvalitet blandaren har(exempelvis blandare av okänt märke inköpt på varuhus) skriver vi ett avrådande. Detta innebär i korta drag att vi avråder skriftligen från installation av din blandare. Installationen sker på kundens bevåg. Vi frånsäger oss skriftligen angående garantier för blandaren som åligger oss enligt konsumenttjänstlagen vid installationer. Vi tar även 100 kr mer per timme då vi inte säljer materialet själva.

Vi rekommenderar att ringa och diskutera med oss innan du inhandlar eget material. Ofta kan det vara designmässiga skäl till att du som kund väljer att inhandla din blandare. Men ser helst till att vi inte medverkar till att rörmokaren installera utrustning med undermålig kvalitet som kan i värsta fall orsakar skada på kundens egendom.

Vi säljer blandare från flera olika märken, om du köper en blandare via oss medföljer alla sedvanliga garantier på material och arbete. Dessutom blir arbetet billigare!

Till toppen av sidan

Hur fungerar ROT-avdraget?

ROT-avdraget innebär i korthet att du har möjlighet att få avdrag på arbetskostnaden direkt på fakturan. Från 2016-01-01 gäller 30% av arbetskostnaden till ett pristak om max 50 000 kronor per person och år. Om det bor fler än 1 i hushållet kan man alltså nyttjas dennes ROT-avdrag om man själv har har nått maxtaket för året.

För att vi ska kunna genomföra detta MÅSTE du fylla i en blankett när montören är på plats hos dig. Du godkänner genom att skriva under blanketten att betala hela kostnaden utifall skatteverket avslår ansökan. Det tillkommer även en administrativ avgift ifall det blir avslag på ansökan.

ROT-avdrag gäller endast installationer godkännes av skatteverket.

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion.
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa VVS- utrustningen till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • dra in och reparera el-, vatten- och avloppsledningar samt att anlägga avlopp, till exempel trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp; se även under Gräv- och markarbete
 • installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar; se även Reparera och underhålla
 • byta ut flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • installera och rengöra avlopp, ventilation och imkanaler samt för att städa efteråt; se även godkänt arbete för rengöring av spisfläkt under Städning (rut)
 • installera och reparera braskaminer
 • felsöka maskiner och inventarier där vi godkänner rotavdrag för reparation, till exempel värmepump eller värmepanna
 • installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem; se även markarbete för värmeförsörjning under Gräv- och markarbete Länk till annan webbplats. samt godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.

Schablonberäkning vid installation av ett värmesystem

Om företaget utför totalentreprenad till fast pris går det att räkna ut arbetskostnaden enligt schablon. Kunden får då ett i förväg uppgjort pris för tjänsten där alla kostnader för entreprenaden ingår, till exempel arbete, maskinkostnad, material och resor. Så här ser schablonen för arbetskostnad ut:

 • Installation av vätska vattenvärmepump (till exempel bergvärme): 35 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump): 30 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av solvärmesystem: 30 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av vedpanna: 28 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av elpanna, gaspanna, oljepanna eller pelletspanna: 24 procent av den totala kostnaden.

Din kund kan sedan få rotavdrag med 30 procent av denna arbetskostnad.

Exempel

Pris totalentreprenad, luftvärmepump: 20 000 kronor
Arbetskostnad enligt schablon 30 %: 20 000 kronor × 0,30 = 6 000 kronor
Rotavdrag 30 %: 6 000 kronor × 0,30 = 1 800 kronor

Inget avdrag ges för att

 • göra servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • filma avloppsrör, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte
 • installera eller reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset
 • slamsuga och tömma septiktankar
 • reparera tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner; se även godkänt arbete under Reparation av vitvaror (rut)
 • göra energideklarationer och fuktmätningar.

Skatteverkets sida med exempel på ROT avdrag.

Ladda hem rotavdragsblankett

Till toppen av sidan