Jourservice på CTC värmepumpar och varmvattenberedare

Vi arbetar med CTC och hjälper till med service och nyinstallation. Vid akuta problem har vi även jour dygnet runt. CTC är företaget som tillverkat värmepumpar i snart 100 år och fortfarande levererar högkvalitativa produkter. Vi på Allmänna Rörjouren utför service och installation av deras värmepumpar, pannor och varmvattenberedare.

I sortimentet finns pumpar och pannor för både hushåll och fastighet. Nedan hittar du mer information om produkterna. Saknar du en produkt i listan? Hör av dig! Om du har fel på någon av dessa modeller nedan så var vänlig ring oss. Vi är verksamma kring Stockholms kommuner och innerstad. Vi installerar och utför service på CTC, dessutom är vi CTC-Partner. Ring oss på 08-55803553.

Värmepumpar

En luft- eller vattenvärmepump från CTC är lätt att installera och kräver otroligt lite underhåll av dig som kund. Däremot hjälper den dig att snabbt sänka dina elkostnader.

Varmvattenberedare

Även varmvattenberedarna från CTC är energisnåla. Företaget har också arbetat med att konstruera en hållbar produkt. Därför är innanmätet tillverkat av behandlat rostfritt stål för att minimera korrosionsrisken.

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt. Så om det är någon CTC-produkt som ej finns med i denna lista så kan vi hjälpa dig även med den.

CTC Ecoair 400 Villa, Drift & skötsel
CTC Ecoair 400 – släppt Septemper 2013

CTC EcoAir 400 vår tystaste Luft/vatten värmepump med en högsta verkningsgrad på 4,9 i COP. Den nya generationen är konstruerad för att arbeta med låg ljudnivå och högsta verkningsgrad. CTC EcoAir 400 har fått en helt ny effektivare och driftsäkrare kompressor samt en nyutvecklad fläktkonstruktion. Detta gör den till den tystaste luft/vatten värmepumpen vi någonsin utvecklat.

CTC EcoAir 400 sänker uppvärmningskostnaderna med upp till 70%, ger värme ner till -22C och producerar upp till 65C varmvatten CTC EcoAir 400 överför luftens energi till värme och varmvatten och kräver inga borrhål eller slingor i marken. CTC EcoAir 400 har behovsstyrd automatiskt avfrostning som minskar avfrostningstillfällena till ett minimum. Detta ger mer värme, mer effekt och ökad livslängd.

 • Högsta verkningsgrad: COP 4,9
 • Producerar upp till 65 C vatten
 • Inbyggt kondensvattenkärl
 • Ger värme ner till -22 C
 • Enkel att installera.

CTC EcoZenith I 250 Drift & skötsel
CTC EcoZenith I 250 Släppt september 2013

 • Den nya flexibla systemtanken med pekskärm och Energyflex.
 • Förberedd för komplettering med värmepump
 • Pekskärm på 4,3 tum
 • Mer varmvatten
 • Energyflex – total flexibilitet att ansluta andra värmekällor
 • Finns i 2 höjder: 1654/1904 mm
 • Effekt upp till 15 kW
 • Shuntautomatik för jämn och skön värme
 • Möjlighet till övervakning och styrning via sms.

CTC EcoZenith i250 är en utveckling av deras trotjänare CTC EcoEl, som nu blivit effektivare och utrustats med pekskärm. Pekskärmen på 4,3 tum har tydliga symboler med svensk text som gör det enkelt att justera värme och varmvatten eller att hämta information om driften.

CTC Ecoair Fastighet Drift & skötsel
CTC Ecoair Fastighet

Tre effekter som du kan kombinera: 15, 20 och 25 kW. Alla har samma mått. Utnyttjar ny kompressorteknik som höjer prestandan rejält: 54 C varmvatten ända ner till utetemperaturer på minus 20 C. 64 C varmvatten i utetemperaturer från minus 10 till plus 40 C.

Utnyttjar ett betydligt miljövänligare köldmedium R407C. Det bryter inte ned ozonlagret och är helt fritt från klor. Utrustade med ett stort och kraftigt kärl som fångar upp kondensvatten. Kondenskärlet har värmeslinga för att förhindra isbildning. Enkel installation. Tar lite markutrymme med enkel rör och el dragning. Allt förkopplat i bekväm installationshöjd med gott om utrymme.

 • Tre effekter: 15, 20, 25 kW
 • Avsedd för stora villor och mindre fastigheter
 • Koppla upp till 3 värmepumpar till den
 • EVI-kompressor

CTC CLWi Drift & skötsel
CTC CLWi

Vill du placera din värmepump för luft/vatten inomhus? Inga problem. CTC CLWi är enkel att installera, kräver inga borrhåll i berg eller slingor i marken. Allt inomhus ger enklare underhåll. Styrning ingår. Den tar energin från luften och omvandlar den till tappvarmvatten och värme till dina radiatorer eller golvvärme.

Producerar värme ner till utomhustemperatur minus 15 C. Inbyggd elpatron och buffertvolym för radiatorer och golvvärme. Vid behov av tappvarmvatten kompletterar du med tanken CTC EcoZenith C 530. Levereras komplett med styrenhet där alla nödvändiga funktioner styrs. Enheten ställs in med ett fåtal knappar. Displayen ger information i klartext om inställt läge, driftstatus osv. Utrustad med en skål under förångaren som fångar upp kondensvatten som i sin tur kan ledas ner i en golvbrunn. Komplettera styrningen med SMS-funktion. Då kan du övervaka, styra och få larm på distans via din mobiltelefon

 • Enkel installation
 • Ned till 15 minus
 • Lättläst display
 • Vattenvolymtank på 50 liter

CTC Ecovent Drift & skötsel
CTC Ecovent

CTC EcoVent återvinner energin ur frånluften och värmer den inkommande uteluften som ventilerar huset. Det här är en klokare lösning än än konventionell till- och frånluftsvärmepump. Du når upp till 40 % högre besparing genom att montera CTC EcoVent på elpannan CTC EcoEl och samköra med värmepumpen CTC EcoAir eller CTC EcoPart. Vi utför service på dessa modeller dygnet runt i den mån det går, beroende på vad som hänt samt vilken tidpunkt det är på dygnet. Kapacitet för att ventilera hus upp till 180 kvadratmeter.

Höjer kvaliteten på innemiljön: ljudet i villan blir lägre än för konventionell till- och frånluftsvärmepump.

 • Låg ljudnivå
 • Steglösa reglerbara fläktar
 • Miljövänliga filter stoppar pollen
 • Filtervakt talar om när det är dags för kontroll av filter
 • Eftervärmningsbatteri, vatten
 • Servicevänlig

CTC Ecosol Drift & skötsel
CTC Ecosol

Solvärme har varit för dyrt och krångligt. Inte nu längre. Vi har valt ut lämpliga produkter, tagit fram reglering, komponenter och montering till en fungerande helhet. Fördelen för dig som kund är att du har en enda leverantör att vända dig till för installation, support och garantier för både solvärme och värmepump.

Solfångarna säljs i kompletta paket färdiga att anslutas till CTC:s värmepumpar.

Du kan välja mellan två olika typer av solfångare: vakuum och plana.
Effekten på solfångarna är mellan 396 och 496 kWh/m2 och år.
Med solfångare minskar värmepumpens gångtid, medan prestanda och livslängd ökar. Du får ett kostnadsfritt tillskott av den mest miljövänliga energin som finns.

Med en CTC värmepump för bergvärme laddar solfångarna borrhålet under sommaren. Och har du pool är solfångare med värmepump perfekt.

I paketen ingår:

 • Styrutrustning
 • Cirkulationspumpar
 • Expansionskärl
 • Värmeväxlare
 • Givare

 

CTC Exellent II Drift & skötsel
CTC Excellent II

CTC Excellent II arbetar med värmeväxlare för att producera friskt varmvatten efter behov. CTC Excellent är ett komplett paket för värme och vatten. Består av en elpanna för vattenburen värme. Färskt och hygieniskt varmvatten produceras i en liten smidig plattvärmeväxlare med god kapacitet för dusch, bad och disk.

Ersätter den vanliga varmvattenberedaren med en smidig värmeväxlare. Värmeväxlaren producerar rikligt med varmvatten i samma takt som det tappas. Det innebär att tappvattnet alltid är friskt och hygieniskt utan risk för legionella. Dessutom blir pannan kompakt. Mycket god isolering ger CTC Excellent II minimala värmeförluster.

Automatisk värmereglering gör att du kan sänka temperaturen för nattsänkning. Inbyggd belastningsvakt ser till att husets huvudsäkringar inte överbelastas.

 • Effekt max 15,75 kW
 • Energiklass D
 • Vattenvolym panna: 180 liter
 • Vattenvolym växlare: 1 liter
 • Vikt 117 kg
 • Levransinställning 12 kW

 

CTC Elkassett Drift & skötsel
CTC Elkassett

Ett komplett och lättinstallerat paket för uppvärmning av vatten i äldre värmepannor, ackumulatorer och beredare utan elpatron. Kan monteras i de flesta nät för vattenburen värme. Max. effekt 12 kW. Äldre värmepannor och tankar saknar ofta uttag för elpatroner. Där kan du montera CTC Elkassett direkt mot röranslutningarna.

När pannvattnet kallnat till förinställd temperatur, går elkassetten automatiskt igång och värmer vattnet.

 • Fyra omkopplingsbara effektalternativ: 3, 6, 9 och 12 kW
 • Vikt 12 kg
 • Vattenvolym panna: 3 liter
 • Lättinstallerad
 • Materialklass: PEL100

CTC El 36 Drift & skötsel
CTC El 36

CTC EL 36 passar för tillskottsvärme till större fastigheter och större värmepumpsanläggningar. Utrustad med elektroniskt styrsystem för programmering av pannan: strömbegränsning, börvärden, effektstyrning m.m. Kraftfull, kompakt och beprövad elpanna på 36 kW.

CTC EL 36 tillsammans med CTC:s värmepumpar kompletterar du enklast med CTC EcoLogic EXT som helautomatiskt kopplar in och ur CTC EL 36 samt styr och övervakar en eller flera värmepumpar. CTC EcoLogic EXT prioriterar varmvattenproduktion eller värme och hanterar två olika shuntsystem. Självklart kan du enkelt koppla in CTC EL 36 till CTC EcoZenith I 550.
CTC El 50 Drift & skötsel
CTC El 50

CTC EL 50 passar för tillskottsvärme till större fastigheter och större värmepumpsanläggningar. Utrustad med elektroniskt styrsystem för programmering av pannan: strömbegränsning, börvärden, effektstyrning m.m. Kraftfull, kompakt och beprövad elpanna på 50 kW. CTC EL 50 tillsammans med CTC:s värmepumpar kompletterar du enklast med CTC EcoLogic EXT som helautomatiskt kopplar in och ur CTC EL 50 samt styr och övervakar en eller flera värmepumpar.

CTC EcoLogic EXT prioriterar varmvattenproduktion eller värme och hanterar två olika shuntsystem. Självklart kan du enkelt koppla in CTC EL 50 till CTC EcoZenith I 550.

CTC Ecoheat Drift & skötsel
CTC Ecoheat

Värmepumpar för mark-, sjö-, grundvatten- och bergvärme. CTC EcoHeat har inbygg varmvattenberedning och styrutrustning. Framförallt har den två anslutningar som du enkelt kan koppla på solvärme. Eller värmepanna. Eller en vattenmantlad braskamin. Bara för att ta några exempel.

Ändrar på traditionellt värmepumpstänkande. Ger lägre värmekostnader under hela året. Skonar också kompressorn vilket ger längre livslängd. Utnyttja kylan i borrhålet på sommaren för att svalka villan. Egen teknik: shuntreglering. Ger betydligt jämnare värme med mindre temperaturvariationer.

Eftersom temperaturen är konstant slipper du gisslet med expansionsljud som ger störande knäppningar i golv och rörledningar. Ett vanligt och svårlöst problem för många tillverkare. Med två unika anslutningar på CTC EcoHeat kan du koppla in solvärme, ved- eller pelletspanna direkt. Modellens lösning producerar varmvatten efter hand som det används. Du får alltid nytt, fräscht och legionellasäkert varmvatten.

 • Egen teknik som gör den tystast i klassen
 • Besparingspotential upp till 70 %
 • Intercooler en teknik unik för CTC
 • Legionellafritt varmvatten

CTC Ecopart Drift & skötsel
CTC Ecopart

För mark-, sjö-, grundvatten- och bergvärme. Tystast i klassen. Besparingspotential upp till 70 %. Pålitliga som få. Passar vanliga värmesystem: en- respektive tvårörssystem för radiatorer och konvektorer samt för golvvärme. Men där upphör likheterna med andra värmepumpar på marknaden. På sommaren kan du utnyttja kylan i borrhålet till att svalka villan.

Intercooler: en teknik unik för CTC. Ändrar på traditionellt värmepumpstänkande. Ger lägre värmekostnader under hela året. Skonar kompressorn vilket ger längre livslängd. Egen teknik: shuntreglering. Ger betydligt jämnare värme med mindre temperaturvariationer.

Eftersom temperaturen är konstant slipper du gisslet med expansionsljud som ger störande knäppningar i golv och rörledningar. Ett vanligt och svårlöst problem för många tillverkare. Vill du koppla CTC EcoPart till din befintliga panna? Komplettera med styrmodulen CTC EcoLogic samt en mindre varmvattenberedare.

CTC EcoVåf Drift & skötsel
CTC EcoVåf

Dockas till våra berg- och markvärmepumpar (CTC EcoHeat eller CTC EcoPart). Den inbyggda fläkten suger husets varma frånluft genom en värmeväxlare. Värmen i luften tas därför tillvara istället för att ventileras bort. Löser ventilationen för hus med mekanisk frånluftsventilation och berg-/markvärme.

CTC EcoVåf höjer temperaturen på brinen, det ger högre COP. Hus med CTC EcoVåf kan därför dra maximal nytta av bergvärme.

När värmepumpen inte är i drift, exempelvis under sommaren, kan energin i många fall lagras i mark- eller bergskollektorn. Docka ovanpå CTC EcoHeat eller placera på hylla.

 • Lågt ljud
 • Enkel installation
 • Inbyggd cirkulationspump
 • Optimalt utnyttjande av frånluftsenergi

CTC EcoLogic EXT Drift & skötsel
CTC EcoLogic Ext

Ett automatiskt, tillförlitligt och lättskött styrsystem för CTC:s värmepumpar tillsammans med befintlig panna, ackumulatortank eller direkt mot ditt värmesystem.

Placera CTC EcoLogic EXT på valfri plats. Den uppskattas av installatörerna för sitt logiska och intuitiva gränssnitt. Något som du också kommer att uppskatta. Kan styra upp till tre CTC värmepumpar. Sköter helt automatiskt in- och urkoppling av din nya eller befintliga panna.

 • Tolv olika systemalternativ
 • Levereras komplett med givare och ventiler
 • Passar på flesta pannor och vattenburna radiatorsystem
 • Finns med och utan shuntsystem

CTC Easyflex;f Drift & skötsel
CTC Easyflex

Den här pelletspannan passar dig som själv vill välja till brännare och reglerutrustning. Däremot ingår elpatron och varmvattenberedning.
Passar ihop med CTC Bio och de allra flesta moderna brännare.

Belastningsvakt ingår. Rymlig asklåda på 42 liter är enkel att tömma. Producerar friskt varmvatten efterhand som det förbrukas utan risk för legionella. Hög verkningsgrad och miljöriktig förbränning.

 • Pelletseffekt 20 kW
 • 9 kW elpatron för sommardrift eller komplement
 • Med varmvattenväxlare
 • Ovanligt kompakt: passar i trånga utrymmen

 

Safir 200 300 Drift & skötsel
CTC Safir 200 300

200 eller 300 liter? Vilken du än väljer får du vattenbehållare i rostfritt, syrafast, titanlegerat molybdenstål, förmodligen det bästa material som finns.

200 eller 300 liter. Vattenbehållare i rostfritt, syrafast, titanlegerat molybdenstål – förmodligen det bästa material som finns. Ingen krånglig skyddsanod som behöver bytas ut. Levereras komplett med bland annat blandningsventil. Enkel att montera och kompakt (600 x 800 mm). Komplettera med CTC Electronic + en expansionskärl och du får ett system för att styra radiatorer, golvvärme och andra lågtemperatursystem eller alternativa uppvärmningssystem.

 • Inbyggt kalkskydd
 • Lättinstallerad
 • Låg vikt
 • Mått 60×60 cm
 • Isolerad med freonfritt polyuretanskum

CTC Aquaheat Drift & skötsel

CTC Aquaheat

CTC AquaHeat är en högeffektiv komplett värmeväxlare för varmvatten för värmepannor och vattenvärmare. Värmeväxlare i rostfritt stål, flödesvakt, termoventil och ladningspump ingår till en komplett enhet.

 • Finns i två storlekar: 25 och 50
 • Små byggmått
 • Extremt snabb varmvattenberedning
 • Inget vatten magasineras = alltid fräscht, legionellafritt varmvatten
 • Inbyggd termisk ventil förhindrar förkalkning och ger dessutom önskad vattentemperatur.
 • RSK-Nr: 694 70 38

 

CTC EcoZenith I550 Drift & skötsel

CTC EcoZenith I550

Redan utseendet skiljer ut CTC EcoZenith från det mesta som finns i dag. Men det riktigt spännande hittar du på insidan. Nya CTC EcoZenith I 550 liknar ingenting annat på marknaden. Den kombinerar allt i en enda lösning. CTC EcoZenith I 550 är en produkt för dig som vill ha det allra bästa: en framtidssäker produkt med hög varmvattenkapacitet.

Oslagbar varmvattenkapacitet. Mer än 600 liter 40C  varmvatten. Inga extra kostnader för styrning, extra soltank eller panna. Framtidssäker, koppla på och styr nu eller längre fram: Värmepumpar: bergvärme, luft/vatten eller båda två. Vedtillskott: vedpanna eller vattenmantlad braskamin.  Solpaneler, pool, bubbelbad.

Den inbyggda styrningen prioriterar det mest ekonomiska sättet att värma villa & varmvatten. Styr & övervakar alla delar av fastigheten. Varmvatten som är helt legionellasäkert. Isolering utöver det vanliga (90 mm formgjuten polyuretan). Ger låga värmeförluster som ger lägre energikostnader. Rymlig mer än 500 liter men ovanligt kompakt. Kan placeras i utrymmen med vanlig takhöjd. Går igenom vanliga dörrar.
CTC EcoZenith I550 Drift & skötsel

CTC EcoZenith C 530

Redan utseendet avslöjar att det här är en modern tank. Insidan rymmer rejäla kopparslingor för varmvatten och solvärme. Imponerande varmvattenproduktion med massor av uttag gör den här tanken till en ovanligt flexibel värmeprodukt.

För produktion av varmvatten. Rejäl solslinga för anslutning direkt till solfångare. Ingen risk för legionella – varmvattnet produceras hela tiden. Kan anslutas till värmepump, värmepanna, vattenmantlad braskamin, fjärrvärme etc. Isolering utöver det vanliga (90 mm formgjuten polyuretan). Ger låga värmeförluster som ger lägre energikostnader.

Rymlig mer än 500 liter men ovanligt kompakt. Kan placeras i utrymmen med vanlig takhöjd. Går igenom vanliga dörrar. Dubblerade, spegelvända anslutningar för snyggt montage som tar minimalt med plats. Förberedd för tre elpatroner.
CTC EcoZenith 510 Drift & skötsel

CTC EcoZenith C 510

Du ser redan på utseendet att det här är en modern bufferttank. Den slukar 550 liter och är förberedd för elpatron. Perfekt för alla typer av värmepannor. Välisolerad för minimala värmeförluster. Klarar standard takhöjd och vanliga dörrar.

Isolering utöver det vanliga (90 mm formgjuten polyuretan). Ger låga värmeförluster som ger lägre energikostnader. Rymlig, mer än 500 liter men ovanligt kompakt. Kan placeras i utrymmen med vanlig takhöjd. Går igenom vanliga dörrar. Förberedd för en elpatron. Dubblerade, spegelvända anslutningar för snyggt montage som tar minimalt med plats.
CTC Ecotank Drift & skötsel

CTC Ecotank

CTC EcoTank är en ackumulatortank på över 300 liter, speciellt anpassad för sammankoppling med bergvärmepumpen CTC EcoHeat alternativt värmepumpsmodulen CTC EcoEl. Konstruerad för att utnyttja solvärmen effektivt.

För solvärme. Anpassad för sammankoppling med bergvärmepumpen CTC EcoHeat eller värmepumpsmodulen CTC EcoEl. Speciellt konstruerad så att det varma vattnet från solfångaren snabbt passerar genom tanken till EcoHeat/CTC EcoEl som blir uppvärmd först. Det minskar driften på kompressorn/elpatronen till ett minimum. Samtidigt ger lösningen högsta varmvattenkomfort.

 • Smidiga modulmått 600 x 619 x 1 797 mm
 • Effektiv isolering av polyuretan, betydligt lägre värmeförluster än den mer vanliga mineralullen
 • Komplett med cirkulationspump.

Vi har även service på värmepumpar/VVB som utgått ur produktion

CTC Electronic Drift & skötsel
CTC Electronic har utgått ur produktion

Hög verkningsgrad och avancerad automatik för energibesparande värmereglering. Är i första hand avsedd att placeras ovanpå varmvattenberedaren CTC Safir. CTC Electronic ger ett jämnt och behagligt inneklimat oavsett utetemperatur. Samtidigt bevakar automatiken att uppvärmningen sker med minsta möjliga energiåtgång. Eleffekt 13 kW. CTC Electronic kan anslutas till radiatorer, golvvärme och andra lågtemperatursystem eller till de flesta alternativa uppvärmningssystem

Effekt 1,8 till 13 kW. Modulmått 60 x 60 cm passar köksinredningar och tvättstugor. Kan placeras liggande, stående på sidan eller hängas på vägg. Har veckoprogram som sparar el. Programmera också tillfälliga sänkningar för till exempel semester. Arbetar med flytande temperatur, dvs inte mycket högre än radiatortemperaturen (någon shuntventil behövs inte).

CTC Ecoair 107-110 Drift & skötsel
CTC Ecoair 105 107 110 – utgått ur produktion september 2013

På CTC EcoAir har de lyckats pressa upp verkningsgraden ytterligare. Det gör att du snabbare kan räkna hem din investering. Enkel att installera, tar liten plats vid en husvägg och kräver inga borrhål eller slingor i marken. Egen teknik: shuntreglering. Ger betydligt jämnare värme med mindre temperaturvariationer.

Eftersom temperaturen är konstant slipper du gisslet med expansionsoljud som ger störande knäppningar i golv och rörledningar. Ett vanligt och svårlöst problem för många tillverkare. Följer EU:s tuffa krav på miljömässighet och effektivitet. Koppla ihop med elpannan CTC EcoEl eller den nya intelligenta allt-i-ett-tanken CTC EcoZenith.

CTC Ecoel Drift & skötsel
CTC Ecoel – har utgått ur produktion september 2013

CTC EcoEl är vår storsäljare. Den ger jämn och behaglig värme och gott om varmvatten snabbt. Den ger dig också utmärkta möjligheter att utveckla ditt värmesystem. Två unika anslutningar gör att du enkelt kan koppla på solvärme, värmepump, ved- eller pelletspanna. Inbyggd styrning. Två höjder.

Vår lösning med s.k. genomströmningsväxlare producerar varmvatten efterhand som det används. Lösningen gör att du alltid får nytt,
fräscht och legionellasäkert varmvatten.

Den logiska displayen på CTC EcoEl är i själva verket ett komplett regler- och styrsystem där du gör egna inställningar, kan se drifttemperaturer m.m.

Tillsammans med shuntautomatik, rumsgivare och utegivare ger detta en jämn och behaglig värme.

CTC EcoEl är också grundmodulen i värmepumpsystemet CTC EcoHeat, vilket medför att du som har en CTC EcoEl 1800 när som helst kan utveckla den till en värmepump genom att komplettera med en värmepumpsmodul och utnyttja energi i luft-, berg-, mark- eller sjö.

Safir 90 Produktblad
CTC Safir 90 – utgått ur produktion 2017 

För väggmontage i till exempel fritidshus eller när du kompletterar befintlig panna med värmepump.

Rostfri, syrafast vattenbehållare i titanlegerat molybdenstål. Den höga kvaliteten ger lång livslängd och gör att du slipper skyddsanod. Välisolerad med miljövänlig glasull bidrar till den höga verkningsgraden. Kompakt och låg vikt gör den lättplacerad.

 • Vattenvolym: 90 liter
 • Rostfri vattenbehållare
 • Direktverkande elpatron
 • RSK-Nr: 693 51 05

 

Vårat telefon nummer: 08 558 03 553 fax: 08 558 03 552