Lokalisering av rör, vatten- och avloppsledningar i mark

Vi på Allmänna Rörjouren hjälper dig gärna med lokalisering av nergrävda rör, vatten- och avloppsledningar. Beroende på vilken typ av rör eller ledning som ska lokaliseras så används olika metoder, läs mer om det längre ned i texten.

Vid behov av hjälp med ledningssökning eller om du har frågor, vänligen kontakta Allmänna Rörjouren på 08-55803553 (jour dygnet runt) eller ta kontakt via formuläret nedan. Utöver lokaliseringsarbeten utför vi även alla typer av rörmokeri och VVS-jobb.

Det händer ofta att gamla ledningar saknar dokumentation. Och där kan vi vara en viktig kompletterande kraft att hitta ledningen i mark

När du har problem med att hitta din ledning nere i mark. Då kan vi hjälpa dig med att hitta vatten-, avlopp- eller elledningen för att förenkla vid grävning.

När vi söker efter rör jobbar vi med följande rör:

  • Metallrör (Galv, koppar,stål, gjutjärn, segjärn mm)
  • Betong & Plaströr (PEM, PEL PEH,PVC, PP, mm)
  • Elkabel ledning
  • Annan ledning med metallisk ledare

Lokalisera rör och ledning av metall

De rör och ledningar som är av metall kan spåras genom att koppla på en sändare. Antingen görs anslutningen direkt till ledningen, vilket ger en bättre signal, eller indirekt. Magnetfältet som skapas runt ledningen spåras sedan av mottagare ovan mark.

Metallrör är leder ström. Och om man leder elektrisk ström i röret/ledningen så bildas ett magnetfält runt röret/ledningen som man sedan kan söka utrustning för att söka efter signalen.

Sökning med sond – för icke-metalliska rör

Likt metoden ovan kan även icke-metalliska rör spåras med hjälp av sändare och mottagare. Skillnaden är att signalen går genom en sond som skickats genom röret. Betong- och plaströr leder inte ström, och därför kan inte traditionell kabel- och ledningssökare användas. Beroende på vilken typ av material det är i röret/ledningen så använder man olika metoder. Sökning av ledningen sker med en sändarenhet som skickar en signal längs ledningen vilken mottagarenheten registrerar. Nedan kan du se en film från vårt systerföretag i Bangkok som visar hur det görs.

Med mottagarens sökantenn fångar man upp det utsända signalfältet, när detta lokaliserats söker man efter signalen där ledaren befinner sig.

Inom ledningssökning finns det två metoder och det är Konduktiv eller Induktiv metod.

Konduktiv metod (Direkt metod)

Direkt koppling (i kontakt) med sökt ledning.

Betong- och plaströr
Med stålvajer eller liknande kan man hitta icke metalliska rör, betong plast,etc. Man skjuter in metallvajer/el ledning eller dyl i den sträcka som söks, ansluter sändaren med en klämma till metallen och därefter drar ut en jordlina i marken via anslutning av en aktiv sändare som man kan använda vid lokalisering av metall.

Man kan även utföra sond lokalisering med våran avloppskamera.

Sökningen går till så att man skjuter in kameran i avloppet. Varav man sen kan söka efter kamerahuvudet direkt. Var det är positionerat visas då i sökutrustningen.

Induktiv metod

Sändaren ställs på marken ovanför ledningen där man vet att den befinner sig, vid t.ex. en ventil. Dock är denna metod inte lika effektiv som konduktiv metod.

Denna metod är den enklaste och kanske snabbaste men ger inte alltid en bra möjlighet att hitta den eftersökta ledningssträckan. Detta p.g.a. att många andra ledningar finns under markytan och i närheten av vattenledningen t.ex. teleledningar elkablar.

Denna sökmetod sker med en hög signalfrekvens som lätt kan ”hoppa” över till en bättre elektrisk ledare som kan finns i närheten av den sökta ledningen

Om vi söker efter elledningar så lägger vi på en signalklämma som ger den elledningen en unik frekvens signal som vi söker på.

Ring oss på Allmänna Rörjouren eller kontakta oss via formuläret nedan!

Vi utför alla typer av rörmokeri, VVS-jobb samt har vi jour dygnet runt. Vårt telefonnummer: 08-55803553 samt fax: 08 558 03 552.