Lokalisering av rör, vatten- och avloppsledningar i mark

Allmänna Rörjouren utför lokalisering av ledningar i mark. Vattenledningar, avloppsledningar 08-55803553,

 

Det händer ofta att gamla ledningar saknar dokumentation. Och där kan vi vara en viktig kompleterande kraft att hitta ledningen i mark

 

När du har problem med att hitta din ledning nere i mark. Då kan vi hjälpa dig med att hitta vatten / Avlopps ledningen eller el lledning, för att förenkla vid grävning.

När vi söker efter rör jobbar vi med följande rör

Metallrör (Galv, koppar,stål, gjutjärn, segjärn mm)

Betong & Plaströr (PEM, PEL PEH,PVC, PP, mm)

Elkabel ledning

Annan ledning med metallisk ledare

Metallrör är leder ström. Och om man leder elektrisk ström i röret/ledningen så bildas ett magnetfält runt röret/ledningen som man sedan kan söka utrustning för att söka efter signalen.

Betong- och plaströr leder inte ström, och därför kan inte traditionell kabel- och ledningssökare användas.

Beroende på vilken typ av material det är i röret/ledningen så använder man olika metoder.

Sökning av ledningen sker med en sändarenhet som skicker en signal längs ledningen vilken mottagarenheten registrerar.

Med mottagarens sökantenn fångar man upp det utsända signalfältet, när detta lokaliserats söker man efter signalen där ledaren befinner sig.

Inom ledningssökning finns det två metoder och det är Konduktiv eller Induktiv metod.

Konduktiv metod (Direkt metod)
Direkt koppling (i kontakt) med sökt ledning.

Betong- och plaströr
Med stålvajer eller liknande kan man hitta icke metalliska rör, betong plast,etc.
Man skjuter in metallvajer/el ledning eller dyl i den sträcka som söks, ansluter sändaren med en klämma till metallen och därefter drar ut en jordlina i marken via anslutning av en aktiv sändare som man kan använda vid lokalisering av metall.

Nedan kan du se en film från vårat systerföretag i Bangkok som visar principen för hur detta går till

Man kan även utföra sond lokalisering med våran avlopps kamera.

Sökningen går till så att man skjuter in kameran i avloppet. Varav man sen kan söka efter kamerahuvudet direkt. Var det är positionerat visas då i sökutrustningen.

Induktiv metod:
Sändaren ställs på marken ovanför ledningen där man vet att den befinner sig, vid t.ex. en ventil.
Dock är denna metod inte lika effektiv som Konduktiv metod.

Denna metod är den enklaste och kanske snabbaste men ger inte alltid en bra möjlighet att hitta den eftersökta ledningssträckan. Detta p.g.a. att många andra ledningar finns under markytan och i närheten av vattenledningen t.ex. teleledningar elkablar.

Denna sökmetod sker med en hög signalfrekvens som lätt kan ”hoppa” över till en bättre elektrisk ledare som kan finns i närheten av den sökta ledningen

 

Om vi söker efter elledningar så lägger vi på en signalklämma som ger den elledningen en unik frekvens signal som vi söker på.

Ring du oss på Allmänna Rörjouren
Vi utför alla typer av Rörmokare VVS Jobb samt vi har Jour Vårat telefon nummer: 08-55803553 fax: 08 558 03 552