Din rörmokare och VVS-jour i Järfälla

Allmänna Rörjouren är ett serviceföretag inom VVS.

Ring våran växel på 08-55803553
Vi arbetar och har rörmokare i hela Stockholm.
Vi arbetar och har rörmokare i Järfälla.
Om du akut måste stänga vattnet innan din huvudkran i Järfälla Kommun så ring Kommunjouren, Kontorstid: Tel. 08-580 301 00, Veolia Vatten AB
Övrig tid: Tel. 08-721 23 37 (Södertörns larmcentral)
O.B.S om du har ventil som sitter på privat mark kan Veolia neka till att röra den.

Vi har dygnet runt service av mycket kompetenta Rörmokare i Järfälla

Anslutning till vatten och avlopp

En bebyggd fastighet inom Järfälla kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp är i allmänhet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. När fastigheten bebyggs ansluts den till vatten- och avloppsnätet och en anslutningsavgift erläggs. Anläggningsavgiften är fastställd i kommunens VA-taxa. Har du frågor? Kontakta VA-avdelningen, bygg- och miljöförvaltningen. tel 08 – 580 285 00

Detta gäller Kommundelarna Barkarby-Skälby, Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll-Stäket.
Om du har fel som ej berör läckage före mätare eller stopp i gatan? Ringer du oss på Allmänna Rörjouren
Vi utför alla typer av Rörmokare VVS Jobb samt vi har Jour Och egen Spolbil Vårat telefon nummer: 08-55803553 fax: 08 558 03 552