CTC Jour Ecoair Värmepump


CTC Ecoair Värmepump Besparing

CTC
Beräkning av CTC Luft Vatten värmepump utifrån storlek på hus O.B.S Beräkningen är schablon och ej tillämplig i alla fall och inget löfte om att beräkningen är tillämplig för just ditt hus!


90 Kvm
100 Kvm
110 Kvm
120 Kvm
130 Kvm
140 Kvm
150 Kvm
160 Kvm
170 Kvm
180 Kvm
190 Kvm
200 Kvm
210 Kvm
220 Kvm
230 Kvm
240 Kvm
90 Kvm
<
Kwh år nu: 19110
Kwh Besparing år: 11270
payofftid år: 7,2
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 406

Back to Top

100 Kvm

Kwh år nu: 20670
Kwh Besparing år: 11990
payofftid år: 6,6
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 406


Back to Top

110 Kvm

Kwh år nu: 22240
Kwh Besparing år: 12640
payofftid år: 6,2
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 406


Back to Top

120 Kvm

OKwh år nu: 23810
Kwh Besparing år: 12910
payofftid år: 5,8
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 406


Back to Top

130 Kvm

Kwh år nu: 25370
Kwh Besparing år: 13440
payofftid år: 5,5
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 406


Back to Top

140 Kvm

Kwh år nu: 26940
Kwh Besparing år: 15810
payofftid år: 5,0 Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 408


Back to Top

150 Kvm

Kwh år nu: 28510
Kwh Besparing år: 16550

payofftid år: 4,8
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 408


Back to Top

160 Kvm

Kwh år nu: 30080
Kwh Besparing år: 17220
payofftid år: 4,6
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 408


Back to Top

170 Kvm

Kwh år nu: 31640
Kwh Besparing år: 17840
payofftid år: 4,4
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 408


Back to Top

180 Kvm

Kwh år nu: 33210
Kwh Besparing år: 20360
payofftid år: 4,1
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410


Back to Top

190 Kvm

Kwh år nu: 34780
Kwh Besparing år: 21150
payofftid år: 3,9
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410


Back to Top

200 Kvm

Kwh år nu: 36340
Kwh Besparing år: 21920
payofftid år: 3,8
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410


Back to Top

210 Kvm

Kwh år nu: 37910
Kwh Besparing år: 22630
payofftid år: 3,5
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410


Back to Top

220 Kvm

Kwh år nu: 39480
Kwh Besparing år: 23320
payofftid år: 3,4
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410


Back to Top

230 Kvm

Kwh år nu: 41050
Kwh Besparing år: 23970
payofftid år: 3,3
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410


Back to Top

240 Kvm

Kwh år nu: 42610
Kwh Besparing år: 24560
payofftid år: 3,2
Rekomenderad värmepump: CTC Ecoair 410
|Information| |Beställa Jobb| |Ta hand om fastighet jourtid| |Länkar till leverantörer| |Besparing CTC| |Våran adress och telefon|


Allmänna Rörjouren